تیرچه سفالی

سقف اجرا شده با تیرچه های سفالی از انواع سقف های اجرا شده با پشت بند بتن است که تحمل فشار،به بتن بالایی با ضخامت حداقل 5سانتی متر واگذار می گردد.

تیرچه های سفالی تولید بهساخت با استفاده از میلگرد های تولید کارخانجات معتبر به صورت فابریک تهیه و مورد استفاده قرار می گیرد.جوشکاری خرپای تیرچه ها  توسط رکتی فایر به صورت ماشینی انجام می پذیرد.بتن پاشنه از ماسه دو بار شور طبیعی و فوندوله مورد استفاده در پاشنه بهترین نوع فوندوله تولیدی بوده و ضمنا تمام مراحل تولید تیرچه تحت نظارت تمام وقت مهندسین می باشد.

موضوع مورد بحث همان تیر حمال یا تیر افقی می باشد که از 5 قسمت اصلی تشکیل شده است که در ذیل به آن اشاره می شود.

1-عضو کششی:حداقل تعداد میلگرد کششی دو عدد بوده و سطح مقطع میلگردهای کششی از طریق محاسبه تعیین می شود.

2-میلگرد عرضی:این میلگردها جهت تامین هدفهای زیر در تیرچه منظور می شوند.

الف-تامین اینرسی(لختی) لازم جهت مقاومت تیرچه در هنگام حمل و نقل.

ب-تأمین مقاومت لازم، جهت تحمل بار بلوک و بتن پوششی در بین تکیه گاه های موقت،پیش از به مقاومت رسیدن بتن.

ج-جهت تامین پیوستگی لازم بین تیرچه و بتن پوششی(درجا)

د-تأمین مقاومت برشی مورد نیاز تیرچه

3-میلگرد بالایی:از میلگرد بالایی (میلگرد ساده یا آجدار)به منظور تحمل نیروی فشاری خرپا در مرحله اول بار بری تیرچه استفاده می شودو قطر آن با توجه به نوع میلگرد و طول دهانه ، فاصله تیرچه ها ، ارتفاع خرپای تیرچه و ضخامت بتن پوششی همچنین فاصله های جوشکاری عرضی، از 6 تا 12 میلیمتر متفاوت است.

4-میلگرد کمکی اتصال:این میلگرد به منظور مهار کردن میلگردهای کششی و امکان استقرار بیش از دو میلگرد کششی در ناحیه پاشنه تیرچه به کار برده می شود.

5-بتن پاشنه :حداقل عرض بتن پاشنه 10سانتیمتر است.ارتفاع بتن پاشنه باید به میزانی باشد که قابل بتن ریزی بوده و پوشش بتن روی میلگرد را جهت ایجاد مقاومت در برابر آتش سوزی تامین نماید و همچنین پس از قرار گرفتن بلوک با سطح زیرین تیرچه همسطح گردد.معمولا ضخامت بتن پاشنه 4.5 تا 5.5 سانتیمتر و عرض آن 10 تا 16 سانتیمتر است تیرچه پس از جاگذاری خرپا در قالب فلزی یا در قالب دایمی سفالی(فوندوله) بتن ریزی میگردد. بتن پاشنه نقش بسیار مهمی در نحوه اجرای سقف دارد چنانچه سطوح افقی و عمودی تیرچه در امتداد طولی انحنا داشته باشند جایگذاری بلوکها با مشکلاتی مواجه خواهد گشت .نشیمنگاه بلوک باید صاف و یکنواخت باشد تا بلوکها به طور یکنواخت در محل خود قرار گیرند و سطح زیرین سقف برای نازک کاری بعدی مناسب گردد.

5-جوشکاری :اتصال میلگردهای عرضی و اعضای بالایی و زیرین خرپای تیرچه معمولا توسط نقطه جوش تامین میگردد. البته می توان از هر نوع عمل جوش کاری مناسب جهت اتصال اعضای خرپا استفاده کرد مشروط بر آنکه در مرحله جوشکاری از سطح مقطع اعضای خرپاکاسته نشود مشخصات مربوط به جوشکاری باید مطابق آئین نامه های معتبر داخلی یا خارجی باشد.

اجرای سقف های تیرچه و بلوک:

این سقف از نوع سقف های مجوف می باشد و از مزایای مهم آن میتوان به سهولت اجرای سقف ، اقتصادی بودن آن نسبت به سایر روشها و همچنین عایق بودن آنها از لحاظ صوت و حرارت اشاره نمود سه قسمت مهم تشکیل دهنده این سقفها عبارتند از:

1-      قسمت پوتری یا تیرچه :این تیرها همان تیرچه های پپیش ساخته می باشند که با فاصله مشخص  در روی سقف قرار میگیرند و بلوکها در فضای بین تیرچه ها چیده میشوند و تیرچه ها با میلگردهای قلاب شکل که اصطلاحا به آنها ادکا یا سنجاق می گویند به تیرهای پیرامونی وصل میگردند.برای نگهداری مجموعه سقف تا مرحله بتن ریزی در زیر سقف از جک های فلزی یا چوبی و از تنه و چهار تراش استفاده میگردد در دهانه بزرگتر از چهار متر از یک کلاف میانی که شامل دو عدد میلگرد می باشد برای یکپارچگی بهتر سقف استفاده میگردد. بر روی مجموعه سقف شامل تیرچه ها و بلوکهااز میلگردهای حرارتی در جهت عمود و هم راستای تیرچه بصورت شطرنجی با فاصله های 25 سانتیمتر و 50 سانتیمتر استفاده میگردد. پیش از آنکه بتن بر روی سقف ریخته شود باید فضای بین بلوکها و تیرچه ها کاملاتمیز گردد.

2-      قطعات پر کننده بلوک : این قطعات هم به عنوان قالب برای ریختن بتن دال سقف مورد استفاده قرار می گیرند و هم عایق حرارتی و صوتی بسیار مناسبی به شمار می روند.

3-      بتن پوشش: بتن دال سقف به عنوان پوشش و به عنوان قسمت قشاری مقطع در این نوع سقف ها عمل می نماید حداقل ضخامت آن 5 سانتیمتر و حداقل عیار سیمان مصرفی 300 کیلوگرم در متر مکعب خواهد بود.

 • نوع
  سفالی
 • فروشنده
  پیشگامان شرق
 • شماره تماس
  02122382646
 • مقدار
  متری